نام دوره آموزشی تعداد ساعت کد استاندارد دوره وضعیت ثبت نام نوع دوره جزییات بیشتر
ماساژ ریلکسی و سوئدی 20 003311-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
ماساژ لاغری 16 003312-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
سوجوک مقدماتی 20 003313-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
سوجوک متوسطه 20 003314-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
سوجوک پیشرفته 20 003315-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
عنبیه شناسی مقدماتی 24 003316-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
عنبیه شناسی پیشرفته 24 003317-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
مبانی طب سوزنی 48 003318-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
طب سوزنی متوسطه 48 003319-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
طب سوزنی پیشرفته 48 003320-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
کمک درمانی 36 003321-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
تای ماساژ 16 003322-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
ماساژ آروماتراپی 16 003323-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
سنگ داغ ؟؟؟؟ 003324-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
گوآشا (بدون مدرک) 8 003325-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
ماساژ تخصصی صورت 16 003326-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر