تلفن: ------------ | ایمیل: farabihakim@gmail.com

آموزش اختصاصی به شرکت ها

حکیم فارابی برنامه زمان بندی دوره های تخصصی را هر شش ماه اعلام می نماید. به جز دوره های برنامه ریزی شده می توانید دوره هایی به صورت اختصاصی برای سازمان یا شرکت خود درخواست نمایید.
لطفا درخواست خود را به صورت تلفنی از طریق شماره 88905433 و یا از طریق ارسال ایمیل به info@hakimfarabi.net و یا فرم زیر اعلام و ارسال فرمایید.

توجه فرمایید ممکن است دوره های مورد نظر شما در برنامه زمان بندی شش ماهه اعلام نشده باشد.

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است