تلفن: ------------ | ایمیل: farabihakim@gmail.com

اخذ نمایندگی

به منظور گسترش تعامل و فعالیت های علمی در سطح کشور و با وجود امکان آموزش های نوین مجازی و غیر حضوری موسسه آموزشی_پژوهشی حکیم فارابی بر آن است تا به صورت محدود به افراد یا مجموعه هایی که شرایط زیر را دارند نمایندگی واگذار کند.
🔴اعتقاد افراد یا مجموعه ها به اسلام یا دیگر ادیان مورد قبول قانون اساسی و التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران.
🔴پذیرش آیین نامه و تمامی قوانین موسسه حکیم فارابی توسط نماینده حقیقی یا حقوقی.
🔴عدم سوء سابقه کیفری و سلامتی کامل اخلاقی_مالی افراد یا مجموعه ها.
🔴سابقه و آشنایی فرد یا مجموعه با فعالیت های آموزشی.
🔴آشنایی کامل فرد یا مجموعه با رایانه، اینترنت و فعالیت های فضای مجازی.
🔴مجموعه های علاقه مند به اخذ نمایندگی باید جواز کسب و موقعیت مناسب جغرافیایی داشته باشند.
🔴افراد علاقه مند به اخذ نمایندگی باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی و آقایان دارای کارت پایان خدمت باشند.