تلفن: ------------ | ایمیل: farabihakim@gmail.com

ماساژ تخصصی صورت
آموزش تخصصی ماساژ صورت و شناخت آناتومی صورت و نحوه ماساژ هر بخش از صورت

مخاطبین دوره


توضیح اجمالی دوره


ماساژ صورت و بدن در فرهنگ ها و جوامع مختلف از قدیم الایام شایع بوده است. در برخی تمدن های کهن از جمله چین، یونان، ایران، ژاپن و هندوستان این عمل قدمت زیادی دارد. امروزه در تمام دنیا افراد زیادی جهت کاهش روند پیری پوست و شادابی آن، کاهش استرس و کاهش انقباضات عضلانی از فواید ماساژ بهره مند می شوند.
ماساژ صورت روی تمام لایه های پوست و ساختمان آن تاثیر می گذارد و باعث بهبود عملکرد آن و ظاهر پوست می شود و باعث ایجاد آثار انعکاسی و مکانیکی روی بافتها می شود.
ماساژ باعث سرعت جریان گردش خون در پوست شده و حالت ارتجاعی و قدرت ترمیم پوست را بیشتر کرده و از مرگ زودرس سلول های اپیدرم پوست جلوگیری می نماید.
ماساژ سبب تسریع جریان گردش خون در عضلات گردیده و سبب تغذیه و تقویت عضلات زیرپوستی می شود . ضعف و شل شدن عضلات زیرپوستی باعث پیدایش چین و چروک بر روی پوست می شود. در نتیجه با ماساژ میتوانیم روند افتادگی پوست را کند کنیم• مقدمه
• آناتومی سر و صورت و گردن
• آشنایی با انواع پوست و مدیاهای مورد استفاده برای هر نوع پوست
• آموزش نقاط طب چینی درمانی روی صورت
• آموزش سلف ماساژ صورت
• آموزش عملی ماساژ تخصصی سر و صورت و گردن


مخاطبین دوره


توضیح اجمالی دوره


ماساژ صورت و بدن در فرهنگ ها و جوامع مختلف از قدیم الایام شایع بوده است. در برخی تمدن های کهن از جمله چین، یونان، ایران، ژاپن و هندوستان این عمل قدمت زیادی دارد. امروزه در تمام دنیا افراد زیادی جهت کاهش روند پیری پوست و شادابی آن، کاهش استرس و کاهش انقباضات عضلانی از فواید ماساژ بهره مند می شوند.
ماساژ صورت روی تمام لایه های پوست و ساختمان آن تاثیر می گذارد و باعث بهبود عملکرد آن و ظاهر پوست می شود و باعث ایجاد آثار انعکاسی و مکانیکی روی بافتها می شود.
ماساژ باعث سرعت جریان گردش خون در پوست شده و حالت ارتجاعی و قدرت ترمیم پوست را بیشتر کرده و از مرگ زودرس سلول های اپیدرم پوست جلوگیری می نماید.
ماساژ سبب تسریع جریان گردش خون در عضلات گردیده و سبب تغذیه و تقویت عضلات زیرپوستی می شود . ضعف و شل شدن عضلات زیرپوستی باعث پیدایش چین و چروک بر روی پوست می شود. در نتیجه با ماساژ میتوانیم روند افتادگی پوست را کند کنیم
-پیش نیاز
ندارد

زمان بندی
16 ساعت
محل برگزاری
مرکز پردیس ایرانیان

مخاطبین دوره


توضیح اجمالی دوره


ماساژ صورت و بدن در فرهنگ ها و جوامع مختلف از قدیم الایام شایع بوده است. در برخی تمدن های کهن از جمله چین، یونان، ایران، ژاپن و هندوستان این عمل قدمت زیادی دارد. امروزه در تمام دنیا افراد زیادی جهت کاهش روند پیری پوست و شادابی آن، کاهش استرس و کاهش انقباضات عضلانی از فواید ماساژ بهره مند می شوند.
ماساژ صورت روی تمام لایه های پوست و ساختمان آن تاثیر می گذارد و باعث بهبود عملکرد آن و ظاهر پوست می شود و باعث ایجاد آثار انعکاسی و مکانیکی روی بافتها می شود.
ماساژ باعث سرعت جریان گردش خون در پوست شده و حالت ارتجاعی و قدرت ترمیم پوست را بیشتر کرده و از مرگ زودرس سلول های اپیدرم پوست جلوگیری می نماید.
ماساژ سبب تسریع جریان گردش خون در عضلات گردیده و سبب تغذیه و تقویت عضلات زیرپوستی می شود . ضعف و شل شدن عضلات زیرپوستی باعث پیدایش چین و چروک بر روی پوست می شود. در نتیجه با ماساژ میتوانیم روند افتادگی پوست را کند کنیم

جهت ثبت نام با شماره 88899992 تماس حاصل فرمایید.

مخاطبین دوره


توضیح اجمالی دوره


ماساژ صورت و بدن در فرهنگ ها و جوامع مختلف از قدیم الایام شایع بوده است. در برخی تمدن های کهن از جمله چین، یونان، ایران، ژاپن و هندوستان این عمل قدمت زیادی دارد. امروزه در تمام دنیا افراد زیادی جهت کاهش روند پیری پوست و شادابی آن، کاهش استرس و کاهش انقباضات عضلانی از فواید ماساژ بهره مند می شوند.
ماساژ صورت روی تمام لایه های پوست و ساختمان آن تاثیر می گذارد و باعث بهبود عملکرد آن و ظاهر پوست می شود و باعث ایجاد آثار انعکاسی و مکانیکی روی بافتها می شود.
ماساژ باعث سرعت جریان گردش خون در پوست شده و حالت ارتجاعی و قدرت ترمیم پوست را بیشتر کرده و از مرگ زودرس سلول های اپیدرم پوست جلوگیری می نماید.
ماساژ سبب تسریع جریان گردش خون در عضلات گردیده و سبب تغذیه و تقویت عضلات زیرپوستی می شود . ضعف و شل شدن عضلات زیرپوستی باعث پیدایش چین و چروک بر روی پوست می شود. در نتیجه با ماساژ میتوانیم روند افتادگی پوست را کند کنیم